فصل چهارم درس سوم صفحه 96 کار در کلاس

کاربردهایی از آهنگ متوسط و لحظه ای تغییر

09 تیر 1400
02 مهر 1400
37

اطلاعات تکمیلی

برای آموزش کامل مفهوم فوق به اطلاعات تکمیلی زیر مراجعه نمایید.

برای ارسال نظر وارد سایت شوید