فصل چهارم درس سوم صفحه 99 کار در کلاس

سرعت متوسط و سرعت لحظه ای

09 تیر 1400
02 مهر 1400

اطلاعات تکمیلی

برای آموزش کامل مفهوم فوق به اطلاعات تکمیلی زیر مراجعه نمایید.

برای ارسال نظر وارد سایت شوید