فصل دوم درس سوم صفحه 45 کار در کلاس

محاسبه روابط طولی در مثلث قائم الزاویه

09 تیر 1400
02 مهر 1400
36

اطلاعات تکمیلی

برای آموزش کامل مفهوم فوق به اطلاعات تکمیلی زیر مراجعه نمایید.

برای ارسال نظر وارد سایت شوید