برای مشاهده تمام دروس، لطفا در سایت ثبت نام نمایید.

پس از ثبت نام در سایت، تا 24 ساعت بعد می‌توانید به صورت رایگان به تمام محتوای وب سایت دسترسی داشته باشید.

اگر در گذشته ثبت نام کرده‌اید:

ورود به حساب کاربری
لیست

سرفصل‌های این مبحث

قدرمطلق

تعریف قدر مطلق

آخرین ویرایش: 25 اسفند 1400
دسته‌بندی: قدرمطلق
امتیاز:

هرجا که با قدرمطلق سروکار داشته باشیم، تنها با اعداد مثبت روبرو هستیم، در واقع قدرمطلق هر عدد، خواه مثبت باشد یا منفی، عددی است مثبت.

x یعنی چه؟

وقتی که x منفی نباشد، مقدار x با مقدار x هیچ تفاوتی ندارد، ولی در حالت منفی بودن x، قدرمطلق x نه برابر خود x بلکه برابر با قرینه x است، یعنی داریم:

x=x        ;    x0x    ;    x<0

پیمان گردلو

تمرین

حاصل هریک از عبارات زیر را بدون علامت قدرمطلق بنویسید.

23

23=2+3=1>023=+23=1

12

12<012=12=21

35

35<035=35=53

423

=3+123=312=31    ;    31>0=+31=31

x4+2x2+1

=x2+12=x2+1    ;    x2+1>0=+x2+1=x2+1

2021×2025+4

2021×2025+4    ;    ifx=2021x+4=2025


=x×x+4+4

=x2+4x+4

=x+22

=x+2    ;    x>2

=x+2

=2021+2

=2023

نکته

با نماد قدرمطلق نشان می‌دهیم که فاصله‌ بین دو عدد x و a کم‌تر از b است:

xa<b

دریافت مثال

خرید پاسخ‌ها

تعریف قدرمطلق

7,500تومان
خرید فایل PDF مثال ها و جواب ها

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

برای مشاهده تمام دروس، لطفا در سایت ثبت نام نمایید.

پس از ثبت نام در سایت، تا 24 ساعت بعد می‌توانید به صورت رایگان به تمام محتوای وب سایت دسترسی داشته باشید.

اگر در گذشته ثبت نام کرده‌اید:

ورود به حساب کاربری