لیست

تعریف قدر مطلق

آخرین ویرایش: 05 دی 1400
دسته‌بندی: قدرمطلق
امتیاز:

هرجا که با قدرمطلق سروکار داشته باشیم، تنها با اعداد مثبت روبرو هستیم، در واقع قدرمطلق هر عدد، خواه مثبت باشد یا منفی، عددی است مثبت.

x یعنی چه؟

وقتی که x منفی نباشد، مقدار x با مقدار x هیچ تفاوتی ندارد، ولی در حالت منفی بودن x، قدرمطلق x نه برابر خود x بلکه برابر با قرینه x است، یعنی داریم:

x=x        ;    x0x    ;    x<0

تمرین

حاصل هریک از عبارات زیر را بدون علامت قدرمطلق بنویسید.

23

23=2+3=1>023=+23=1

12

12<012=12=21

35

35<035=35=53

423

=3+123=312=31    ;    31>0=+31=31

x4+2x2+1

=x2+12=x2+1    ;    x2+1>0=+x2+1=x2+1

نکته

با نماد قدرمطلق نشان می‌دهیم که فاصله‌ بین دو عدد x و a کم‌تر از b است:

xa<b

دریافت مثال

خرید پاسخ‌ها

تعریف قدرمطلق

7,500تومان
خرید فایل PDF مثال ها و جواب ها

برای ارسال نظر وارد سایت شوید