لیست

اوضاع نسبی نقطه و دایره

آخرین ویرایش: 31 شهریور 1400
دسته‌بندی: دایره
امتیاز:

حالت اول) نقطه A داخل دایره است که در این‌صورت فاصله نقطه تا مرکز دایره از شعاع کوچک‌تر است:

OA<R

دایره - پیمان گردلو

حالت دوم) نقطه A روی دایره است که در این‌صورت فاصله نقطه تا مرکز دایره با شعاع برابر است: 

OA=R

دایره - پیمان گردلو

حالت سوم) نقطه A خارج دایره است که در این‌صورت فاصله نقطه تا مرکز دایره از شعاع بزرگ‌تر است:

OA>R

دایره - پیمان گردلو

تمرین

فاصله یک نقطه تا مرکز دایره‌ای به‌شعاع 5 سانتی‌متر، برابر 7 سانتی‌متر است، نقطه و دایره نسبت به‌هم چه وضعی دارند؟

دایره - پیمان گردلو


با توجه به این‌که فاصله نقطه تا مرکز دایره از شعاع بیش‌تر است، لذا نقطه خارج دایره است.

فاصله یک نقطه تا مرکز دایره‌ای به‌شعاع 5 سانتی‌متر، برابر 2 سانتی‌متر است، نقطه و دایره نسبت به‌هم چه وضعی دارند؟

دایره - پیمان گردلو


با توجه به این‌که فاصله نقطه تا مرکز دایره از شعاع کوچک‌تر است، لذا نقطه در داخل دایره قرار دارد.

برای ارسال نظر وارد سایت شوید