تجزیه به‌ کمک فاکتورگیری

تاریخ انتشار: 08 آذر 1399
آخرین ویرایش: 28 شهریور 1400
دسته‌بندی: تجزیه عبارات جبری
امتیاز:
بازدید: 77 مرتبه

در این روش از بزرگترین مقسوم علیه مشترک جملات جبری فاكتور می‌گیریم.

تجزیه - پیمان گردلو

تمرین

عبارت زیر را تجزیه می‌کنیم:

4x2y3+2xy2+6xy

بزرگترین مقسوم علیه مشترک بین ضرایب در هر سه جمله عدد 2 است.

بزرگترین مقسوم علیه مشترک بین متغیرها در هر سه جمله xy است.

بنابراین عبارت فوق به صورت زیر تجزیه می‌شود:

4x2y3+2xy2+6xy=2xy2xy2+y+3


هر یک از عبارت های زیر یک شمارنده برای 4x2y3+2xy2+6xy است.


2xy,2xy2+y+3

دریافت مثال

مثال‌ها و جواب‌ها

تجزیه به‌کمک فاکتورگیری

1,200تومان
خرید فایل PDF مثال ها و جواب ها

برای ارسال نظر وارد سایت شوید