تجزیه به‌ کمک دسته‌ بندی و فاکتورگیری

تاریخ انتشار: 08 آذر 1399
آخرین ویرایش: 28 شهریور 1400
دسته‌بندی: تجزیه عبارات جبری
امتیاز:
بازدید: 137 مرتبه

اگر تمام جمله های موجود در یک عبارت عامل مشترک نداشته باشند:

ابتدا جملات را دسته بندی می‌کنیم.

 نهایتا، در هر دسته از عامل مشترک فاكتور می‌گیریم، به طوری كه در مرحله بعد نیز فاكتور مشتركی ظاهر شود.

تمرین

عبارت زیر را به کمک دسته بندی و فاکتورگیری، تجزیه می‌کنیم:

x2+2x+xy+2y

ابتدا جملات را دسته بندی می‌کنیم:


=x2+xy+2x+2y


در هر دسته، از عامل مشترک فاكتور می‌گیریم:


=xx+y+2x+y


در این مرحله فاكتور مشتركی مانند x+y ظاهر می‌شود:


=x+y.x+2

دریافت مثال

مثال‌ها و جواب‌ها

تجزیه به‌کمک دسته‌بندی و فاکتورگیری

2,200تومان
خرید فایل PDF مثال ها و جواب ها

برای ارسال نظر وارد سایت شوید