لیست

قانون دوم

آخرین ویرایش: 05 دی 1400
دسته‌بندی: توان در ریاضی
امتیاز:

قضیه

ضرب اعداد توان دار وقتی توان ها مساوی باشند

در ضرب اعداد توان دار، اگر توان ها مساوی و پایه ‌ها مختلف باشند، یکی از توان ها را نوشته و پایه‌ ها را در هم ضرب می‌کنیم:

a,bR  ,   mZ   ;    am×bm=a×bm

اثبات

am×bm=a×a××a×b×b××b=a×b×a×b××a×b=a×b1+1++1=a×bm

در پرانتز آبی رنگ a به تعداد m بار تکرار شده است.
در پرانتز قرمز رنگ b به تعداد m بار تکرار شده است.
پرانتزهای سبز رنگ a+b به تعداد m بار تکرار شده است.

تمرین

حاصل عبارات زیر را به صورت عدد توان دار می‌نویسیم:

43×53

=4×53=203

124×54

=12×54=524

دریافت مثال

خرید پاسخ‌ها

قانون دوم

1,300تومان
خرید فایل PDF مثال ها و جواب ها

برای ارسال نظر وارد سایت شوید