سرفصل‌های این مبحث

عبارات درجه دوم

حل معادله درجه دوم به فرم کامل (روش اتحادها یا تجزیه)

تاریخ انتشار: 09 آذر 1399
آخرین ویرایش: 28 شهریور 1400
دسته‌بندی: عبارات درجه دوم
امتیاز:
بازدید: 61 مرتبه

با استفاده از اتحادهای اول، دوم و اتحاد جمله مشترک می‌توان بعضی از معادلات درجه دوم را حل کرد.

یادآوری می‌کنیم که:

اتحاد اول:

a2+2ab+b2=a+b2

اتحاد دوم:

a2+2ab+b2=a+b2

اتحاد جمله مشترک:

x2+a+bx+ab=x+ax+b

تمرین

با استفاده از اتحادها یا تجزیه، معادلات درجه دوم زیر را حل می‌کنیم:

x2+8x+16=0

x2+2x4+42=0x+42=0x+4x+4=0x+4=0x=4x+4=0x=4


معادله درجه دوم فوق دارای دو ریشه ساده x=-4 یا یک ریشه مضاعف x=-4 می‌باشد.

25x260x+36=0

5x225x6+62=05x62=05x65x6=05x6=0x=655x6=0x=65


معادله درجه دوم فوق دارای دو ریشه ساده x=65 یا یک ریشه مضاعف x=65 می‌باشد.

x25x+6=0

x2+32x+32=0x3x2=0x3=0x=3x2=0x=2

x27x+6=0

x2+16x+16=0x1x6=0x1=0x=1x6=0x=6

دریافت مثال

مثال‌ها و جواب‌ها

حل معادله درجه دوم به فرم کامل (روش اتحادها یا تجزیه)

2,000تومان
خرید فایل PDF مثال ها و جواب ها

برای ارسال نظر وارد سایت شوید