فصل سوم درس دوم صفحه 54 فعالیت

مقدمه ای بر ریشه n ام

11 تیر 1400
01 مهر 1400
47

اطلاعات تکمیلی

برای آموزش کامل مفهوم فوق به اطلاعات تکمیلی زیر مراجعه نمایید.

برای ارسال نظر وارد سایت شوید