لیست

قانون سوم

آخرین ویرایش: 20 آذر 1400
دسته‌بندی: توان در ریاضی
امتیاز:

قضیه

ضرب اعداد توان دار وقتی پایه ها و توان ها هر دو مساوی باشند.

در ضرب اعداد توان دار، اگر هم پایه ها و هم توان ها مساوی باشند به یکی از دو روش قبل عمل می‌کنیم:

am×am=am+m=a2mam×am=a×am=a2m  a2m=a2m

تمرین

حاصل عبارت زیر را به صورت عدد توان دار می نویسیم:

23×23

روش اول) پایه‌ ها برابر هستند، توان ها یا همان نماها را با هم جمع می‌کنیم:

23×23=23+3=223=223=43


روش دوم)
توان‌ ها یا نماها با هم برابرند، پایه ‌ها را در هم ضرب می‌کنیم:

23×23=2×23=43

برای ارسال نظر وارد سایت شوید