لیست

سرفصل‌های این مبحث

ماتریس

ضرب عدد حقیقی در ماتریس

آخرین ویرایش: 06 دی 1400
دسته‌بندی: ماتریس
امتیاز:

ضرب عدد حقیقیkدر ماتریس

برای ضرب عدد حقیقی k در ماتریس A=abcd باید k را در تمام عضوهای ماتریس ضرب کرد:

k×A=k×abcd=kakbkckd

ضرب عدد در ماتریس - پیمان گردلو

تمرین

ماتریس زیر را محاسبه کنید.

12×468103572128

12×468103572128=4×126×128×121×120×123×125×127×122×121×122×128×12=234120325272221214

دریافت مثال

خواص مهم ضرب عدد در ماتریس

اگر A=aijmn و B=bijmn دو ماتریس هم مرتبه و kR باشند، داریم:

1   kA±B=kA±kB2    k1k2A=k1k2A3    k1A±k2A=k1±k2A4    kA=kB  ,  k0A=B5    A=BkA=kB

دریافت مثال

خرید پاسخ‌ها

ضرب عدد حقیقی در ماتریس

1,000تومان
خرید فایل PDF مثال ها و جواب ها

برای ارسال نظر وارد سایت شوید