لیست

سرفصل‌های این مبحث

ماتریس

افراز ماتریس

آخرین ویرایش: 30 شهریور 1400
دسته‌بندی: ماتریس
امتیاز:

هر ماتریس را می‌توان به‌وسیله درج خط های نقطه‌چین قائم یا افقی بین سطرها یا ستون‌هایی که انتخاب می‌کنیم به ماتریس های کوچک‌تر افراز کنیم.

در زیر سه نوع افراز برای ماتریس A3×4 نوشته‌ایم:

A=a11a12a13a14a21a22a23a24a31a32a33a34=R1R2R3

ماتریس A را به چهار زیر ماتریس افراز کرده‌ایم:

A=a11a12a13a14a21a22a23a24a31a32a33a34=A11A12A21A22

A=a11a12a13a14a21a22a23a24a31a32a33a34=C1,C2,C3,C4

برای ارسال نظر وارد سایت شوید