قانون سوم

تاریخ انتشار: 09 آذر 1399
آخرین ویرایش: 28 شهریور 1400
دسته‌بندی: رادیکال
امتیاز:
بازدید: 55 مرتبه

قضیه

خارج کردن عدد از زیر رادیکال، وارد کردن عدد به زیر رادیکال

اگر n زوج باشد ، a و b اعداد غیر منفی باشند، آن‌گاه: 

abn=anbn

اثبات

abn

=a×b  1n

=a nn×b 1n

=an 1n×b 1n

=an×b 1n

=anbn

نکته

اگر n  فرد باشد، به‌ازای هر دو عدد حقیقی a و b داریم: 

abn=anbn


اگر n  زوج باشد و a عددی منفی باشد و بخواهیم a را زیر رادیکال ببریم، باید جلوی رادیکال یک منفی قرار دهیم:

if   a<0     ;   abn=anbn  anbn=abn=abn

تمرین

تساوی های زیر را ثابت کنید.

2×84=324

2×84=24×84=24×84=16×84=4×84=324

23=12

23=23=22×3=4×3=12

دریافت مثال

مثال‌ها و جواب‌ها

قانون سوم

1,000تومان
خرید فایل PDF مثال ها و جواب ها

برای ارسال نظر وارد سایت شوید