لیست

معادلات در مجموعه

آخرین ویرایش: 05 دی 1400
دسته‌بندی: مجموعه در ریاضی
امتیاز:

تعداد جواب‌های معادلات زیر در صورت وجود، به‌صورت زیر محاسبه می‌شود:

AX=BnX=2nAAX=BnX=2nA'AX=BnX=2nA'XA=BnX=2nA

تمرین

اگر M=1,2,3,4 باشد، معادله زير را حل كنيد.

1,2x=1

x=1,1,31,4,1,3,4

دریافت مثال

خرید پاسخ‌ها

معادلات در مجموعه

1,000تومان
خرید فایل PDF مثال ها و جواب ها

برای ارسال نظر وارد سایت شوید