ترکیب ناسازگاری نه این نه آن

تاریخ انتشار: 15 آذر 1399
آخرین ویرایش: 27 مرداد 1400
دسته‌بندی: منطق گزاره
امتیاز:
بازدید: 26 مرتبه

تعریف ترکیب ناسازگاری نه این یا نه آن

رابطه بین دو گزاره در این نوع ترکیب علامت | است و معنی آن این است که دو گزاره با هم ناسازگارند.

ارزش ترکیب ناسازگاری نه این یا نه آن

بنا به تعریف ناسازگاری، دو گزاره وقتی درست است که حداقل یکی از دو گزاره نادرست باشد.

بنابراین جدول ارزش آن به‌صورت زیر است:

ترکیب ناسازگاری نه این یا نه آن - پیمان گردلو

نکته

هم‌ارزی‌های زیر به‌دست می‌آید:

pq~pq~p~qp~pT    ;    pp~ppT~p    ;    pFT

برای ارسال نظر وارد سایت شوید