لیست

ترکیب فصلی دو نقیض

آخرین ویرایش: 30 شهریور 1400
دسته‌بندی: منطق گزاره
امتیاز:

تعریف ترکیب فصلی دو نقیض

رابط گزاره‌ای  را رابط ترکیب فصلی دو نقیض نامیده شده و pq را (نه p نه q) خوانده می‌شود.

ارزش ترکیب فصلی دو نقیض

pq تنها در صورتی درست است که p نا‌درست و q نا‌درست باشد.   

آن‌چه گفتیم در جدول زیر آورده شده است:

ترکیب فصلی دو نقیض - پیمان گردلو

نکته

سه رابط ~  ,    ,  را می‌توان به‌صورت زیر بر حسب رابط  بیان کرد. 

pq=pqpq

ترکیب فصلی دو نقیض - پیمان گردلو

pq=ppqq

ترکیب فصلی دو نقیض - پیمان گردلو

pp~p

ترکیب فصلی دو نقیض - پیمان گردلو

به‌همین ترتیب هم‌ارزی‌های زیر به‌دست می‌آید:

pF~pp~pFp~T~p

برای ارسال نظر وارد سایت شوید