لیست

تقارن در تابع مثلثاتی

آخرین ویرایش: 28 شهریور 1400
دسته‌بندی: تقارن در صفحه
امتیاز:

تقارن در توابع مثلثاتی

نکته

در تابع مثلثاتی y=sinx:

1- نقطه ωkπ,0 با شرط kZ مرکز تقارن تابع است، زیرا:

f2kπx  ,  yfx,y

تقارن در توابع مثلثاتی - پیمان گردلو

2- نقطه ωkπ,0 نقطه عطف منحنی می‌باشد.

3- خط x=2k+1π2 محورهای تقارن منحنی است زیرا: 

f2k+1πx,yfx,y

نکته

در تابع مثلثاتی y=cosx:

1- نقطه ω2k+1π2,0 با شرط kZ مرکز تقارن تابع است، زیرا:

تقارن در توابع مثلثاتی - پیمان گردلو

2- خط x=kπ محورهای تقارن منحنی است.

نکته

در تابع مثلثاتی y=tanx:

نقطه ωkπ,0 با شرط kZ مرکز تقارن تابع است.

تقارن در توابع مثلثاتی - پیمان گردلو

نکته

در تابع مثلثاتی y=cotx:

نقطه ωkπ2,0 با شرط kZ مرکز تقارن تابع است.

تقارن در توابع مثلثاتی - پیمان گردلو

برای ارسال نظر وارد سایت شوید