لیست

سرفصل‌های این مبحث

مثلثات

فاصله بین دو نقطه که بین آنها مانعی وجود دارد

آخرین ویرایش: 28 شهریور 1400
دسته‌بندی: مثلثات
امتیاز:

فرض می‌کنیم بین دو نقطه A و B مانعی باشد که نتوان AB را اندازه گرفت.

پیمان گردلو - محاسبه فاصله بین دو نقطه که بین آنها مانعی وجود داشته باشد

می‌توانیم نقطه‌ای مانندC انتخاب کنیم که بتوان AC را اندازه گرفت.

با اسبابی به نام تئودلیت می‌توان گوشه‌های A و C را در مثلث ABC اندازه گرفت.

ABsinC=bsinB  ,  B^=πA^+C^ABsinC=bsinπA^+C^ABsinC=bsinA+CAB=bsinCsinA+C

برای ارسال نظر وارد سایت شوید