لیست

سرفصل‌های این مبحث

مثلثات

محاسبه محیط مثلث بر حسب شعاع دایره محیطی

آخرین ویرایش: 28 شهریور 1400
دسته‌بندی: مثلثات
امتیاز:

اگر محیط مثلث را 2p فرض کنیم:

2p=a+b+c2p=2RsinA+2RsinB+2RsinCp=RsinA+sinB+sinCp=4RcosA2.cosB2.cosC2

یادآوری می‌کنیم که:

sinA+sinB+sinC=4cosA2.cosB2.cosC2

برای ارسال نظر وارد سایت شوید