سرفصل‌های این مبحث

تابع

تابع فاکتوریل

تاریخ انتشار: 13 آذر 1399
آخرین ویرایش: 29 شهریور 1400
دسته‌بندی: تابع
امتیاز:
بازدید: 33 مرتبه

تعریف: تابع فاكتوریل به‌صورت f:NNfn=n! تعریف می‌شود كه در آن n! به‌صورت زیر بیان می‌شود:

n!=1×2×3×...×n2×n1×n

نکته

1- n! حاصل ضرب اعداد صحیح مثبت از 1 تا خود n است.

2- بر اساس قرارداد 1!=0!=1

3- یک تعریف بازگشتی برای تابع فاكتوریل به‌صورت زیر ارائه می‌كنیم:

n!=n×n1×...×2×1n!=n×n1!

دریافت مثال

مثال‌ها و جواب‌ها

تابع فاکتوریل

1,000تومان
خرید فایل PDF مثال ها و جواب ها

برای ارسال نظر وارد سایت شوید