سرفصل‌های این مبحث

تابع

تابع معکوس مثلثاتی (محاسبه دامنه)

آخرین ویرایش: 29 شهریور 1400
دسته‌بندی: تابع
امتیاز:

دامنه تابع معکوس مثلثاتی

در توابع معکوس مثلثاتی، دامنه به‌صورت زیر محاسبه می‌شود:

fx=Arctan  gxfx=Arccot  gxDf=Dgfx=Arcsin  gxfx=Arccos  gxDf=x|1gx1

تمرین

دامنه توابع زیر را محاسبه کنید:

fx=Arccos2x

if    fx=ArccosgxDf=x|1gx1Df=x|1gx1gx=2xDf=x|12x1Df=x|12x12

fx=Arcsinlogx

if    fx=ArcsingxDf=x|1gx1gx=logx    ;    1logx1logx1x101x10logx1x101x110Df=110,10

دریافت مثال

مثال‌ها و جواب‌ها

تابع معکوس مثلثاتی (محاسبه دامنه)

2,000تومان
خرید فایل PDF مثال ها و جواب ها

برای ارسال نظر وارد سایت شوید