لیست

سرفصل‌های این مبحث

تابع

تابع پله‌ ای

آخرین ویرایش: 05 دی 1400
دسته‌بندی: تابع
امتیاز:

تعریف تابع پله‌ای

توابعی را که بتوان دامنه آنها را به تعدادی بازه تقسیم کرد به‌گونه‌ای که تابع روی هر کدام از این بازه‌‌ها ثابت باشد، تابع پله‌‌ای یا پلکانی می‌نامند.

تمرین

نمودار تابع پله‌ای زیر را رسم می‌کنیم:

fx=  2             ;          3x21            ;         2<x0  4             ;             0<x4  0             ;            4<x<5

تابع پله ای - پیمان گردلو

دریافت مثال

خرید پاسخ‌ها

تابع پله‌ای

2,000تومان
خرید فایل PDF مثال ها و جواب ها

برای ارسال نظر وارد سایت شوید