لیست

سرفصل‌های این مبحث

تابع

تابع معکوس مثلثاتی (محاسبه برد)

آخرین ویرایش: 05 دی 1400
دسته‌بندی: تابع
امتیاز:

برد تابع معکوس مثلثاتی

تعیین برد تابع به‌کمک دامنه

در تابع y=fx اگر بتوانیم x را بر حسب y به‌صورت x=gy به‌دست آوریم، تغییرات y یعنی دامنه g همان برد تابع f می‌باشد.

در این مرحله، برد f بر اساس دامنه f به دست می‌آید و بدیهی است y هایی که به‌ازای آنان مقدار x حقیقی است، برد تابع را تشکیل می‌دهند.

تمرین

برد تابع زير را به‌دست آوريد:

y=Arccosx

Df=1,1y=Arccosxx=cosyif   1x11cosy1if   cosy1cosy10cosy1=0cosy=1y=2kπif   cosy1cosy+10cosy+1=0cosy=1y=2kπ±π


هر يک از بازه‌ های π,2π یا 0,π یا -π,0 به‌عنوان برد تابع معرفی می‌شود.

اما معمولا برای سادگی بازه 0,π را به‌عنوان برد معرفی می‌كنیم: 

Rf=0,π

دریافت مثال

خرید پاسخ‌ها

تابع معکوس مثلثاتی (محاسبه برد)

1,000تومان
خرید فایل PDF مثال ها و جواب ها

برای ارسال نظر وارد سایت شوید